Rehabilitacija magistralnog puta M-7, deonica: izlaz iz Bačke Palanke

Rehabilitacija magistralmog puta M-7, deonica: izlaz iz Bačke Palanke

Poboljšanje kolovoza puta M-19 deonica: Mišar-Dumača

Rehabilitacija magistralnog puta M-7, deonica Novi Sad-Kać

Izgradnja nove kolovozne trake na magistralnom putu M-7, Novi Sad-Zrenjanin

Sanacija klizišta "Puckaroš" na putu M-22/1, Petrovaradin - Sr.Karlovci

O nama

'VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' d.o.o. je danas u svetu građevinarstva ime renomiranog izvođača investicionih radova u oblasti izgradnje saobraćajnica, kao i održavanju istih. To ime stvarale su decenijama stotine stručnjaka i radnika, ostavljajući iza sebe objekte koji su činili život lakšim i bogatijim.

Mehanizacija

Raspolažemo različitim mašinama za širok spektar građevinskih radova.

Search