Organizacija

 

ORGANIZACIONE JEDINICE I NJIHOV DELOKRUG

 

Polazeći od vrste poslova i potrebe da se na funkcionalnom principu obezbedi obavljanje srodnih međusobno povezanih poslova, obrazuju se osnovni organizacioni delovi i utvrđuje njihov delokrug rada:

 

SEKTOR IZGRADNJA

 

Realizacija Projekta gde se podrazumeva operativno izvođenje saobraćajnih, i ostalih objekata "niskogradnje".

Proizvodnja asflata

Ugradnja asflata

 

SEKTOR ODRŽAVANJE PUTEVA

 

Redovno održavanje puteva

Zimsko održavnje puteva

 

SEKTOR MEHANIZACIJA

 

Praćenje razvoja građevinske mehanizacije, sistema održavanja mehanizacije i usavršavanje procedura i informacionog sistema u skladu sa razvojnim programima 'Vojvodinaput''-''Bačkaput'' d.o.o.

Razrada tehnologije primene građevinske mehanizacije i projektovanje tehnologije održavanja za potrebe ''Vojvodinaput''-''Bačkaput'' d.o.o. sa analizama troškova.

Podrška Projektima i Održavanju puteva planiranje mehanizacije u okviru ''Vojvodinaput''-''Bačkaput'' d.o.o.

 

SEKTOR FINANSIJE, KOMERCIJALA I ADMINISTRACIJA

 

Finansije.

Komercijala.

Administrativni poslovi

 

SEKTOR TEHNIČKA PRIPREMA, KVALITET I RAZVOJ

 

Tehnička priprema.

Kvalitet, informacioni sistem i razvoj.

 

 

 

 

O nama

'VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' d.o.o. je danas u svetu građevinarstva ime renomiranog izvođača investicionih radova u oblasti izgradnje saobraćajnica, kao i održavanju istih. To ime stvarale su decenijama stotine stručnjaka i radnika, ostavljajući iza sebe objekte koji su činili život lakšim i bogatijim.

Mehanizacija

Raspolažemo različitim mašinama za širok spektar građevinskih radova.

Search