Sanacija lokalnih puteva i ulica u naseljima opštine Bačka Palanka

Sanacija i izgradnja lokalne putne mreže u Opštini Vrbas - put za provalije u Vrbasu

Rekonstrukcija puta Kucura-Zmajevo

Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica na teritoriji opštine Srbobran

Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica na teritoriji opštine Sremski Karlovci

Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica na teritoriji opštine Kula

Sanacija kolovoza u Ožacima i presvlačenje i pojačano održavanje lokalnog puta L-410 Odžaci -Bački Gračac

Rehabilitacija puteva u opštini Bački Petrovac - I faza

Direkcija za građ. zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac

Obezbeđenje prilaza magistralnim i regionalnim putevima na teritoriji opštine Bečej

II Faza izgradnje saobraćajnica u naseljima opštine Bač

Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica na teritoriji opštine Irig

Sanacija saobraćajnica na teritoriji opštine Titel

Izvođenje radova na obezbeđenju prilaza magistralnim i regionalnim putevima na teritoriji opštine Bečej

Izgradnja i sanacija lokalnih puteva i ulica u naseljima opštine Bačka Palanka

Izgradnja i rekonstrukcija puteva u naseljima Pivnice i Silbaš

Izgradnja i sanacija puteva i ulica na teritoriji opštine Bačka Palanka

Izgradnja i sanacija puteva na teritoriji opštine Bački Petrovac

Direkcija za građ. zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine B.Petrovac

Sanacija i izgradnja lokalne putne mreže u gradu Vrbasu i naseljenim mestima Opštine Vrbas

Rekonstrukcija lokalnog puta Drenovac-Čevrntija u dužini od 7,00km na teritoriji opštine Šabac

Izgradnja pristupnog puta za manastir u Kaću

Presvlačenje deonice kolovoza B.Brestovac-B.Gračac lokalnog puta L-410

Izgradnja i sanacija lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Titel

Izgradnja i sanacija lokalnih puteva i ulica u naseljima opštine Bačka Palanka

Izgradnja i sanacija lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Vrbas

Izgradnja lokalnih puteva u Srbobranu, ulica Novosadski put i ulica Bečejska

Izgradnja i sanacija lokalnih puteva na teritoriji opštine Bečej

Izvođenje radova na obezbeđenju prilaza magistralnim i regionalnim putevima na teritoriji opštine Bečej

Rekonstrukcija lokalnog puta Gložan-Bački Petrovac

Rehabilitacija lokalnog puta L-2 i sanacija ulica u naseljima opštine Bačka Palanka

Rekonstrukcija kolovoza na lokalnom putu Vilovo-Gardinovci

Izrada saobraćajnica Čeone naplatne stanice Sirig

Rekonstrukcija kolovoza na Temerinskom putu u Novom Sadu

Rekonstrukcija puta Budisava - Kovlj

Rekonstrukcija puteva u Gospođincima

O nama

'VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' d.o.o. je danas u svetu građevinarstva ime renomiranog izvođača investicionih radova u oblasti izgradnje saobraćajnica, kao i održavanju istih. To ime stvarale su decenijama stotine stručnjaka i radnika, ostavljajući iza sebe objekte koji su činili život lakšim i bogatijim.

Mehanizacija

Raspolažemo različitim mašinama za širok spektar građevinskih radova.

Search