Zaposleni u Punktu Paragovo rade na zimskom održavanju magistralnih i regionalnih puteva. Putna mreža koju pokriva punkt Paragovo iznosi 25 kilometra magistralnih i 35 kilometra regionalnih puteva.

 

Br. Puta

Naziv deonice

Duž.u km

M-21

Petrovaradin - Venac

11.9

M-21

Paragovo -Venac (stara trasa)

5.0

M-21

Venac - Irig

8.0

R-107

Granica - Neštin - Rakovac

31.3

R-116

Raskrsnica R-107 do centra Sviloša

4.0

 

Ukupno:

60.20

O nama

'VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' d.o.o. je danas u svetu građevinarstva ime renomiranog izvođača investicionih radova u oblasti izgradnje saobraćajnica, kao i održavanju istih. To ime stvarale su decenijama stotine stručnjaka i radnika, ostavljajući iza sebe objekte koji su činili život lakšim i bogatijim.

Mehanizacija

Raspolažemo različitim mašinama za širok spektar građevinskih radova.

Search