Izgradnja autoputa na deonici Horgoš-Novi Sad u dužini 10 km, 2009.

Izgradnja leve trake autoputa E-75, na deonici Novi Sad-Beška, u dužini 15km, 2000-2001.

Izgradnja desne trake autoputa E-75, deonica Državna granica - Bačka Topola u dužini od 25km

Izgradnja desne trake autoputa E-75, deonica Bačka Topola-Feketić u dužini od 40km i izgradnja petlji Feketić i Bačka Topola, 1997.

 

O nama

'VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' d.o.o. je danas u svetu građevinarstva ime renomiranog izvođača investicionih radova u oblasti izgradnje saobraćajnica, kao i održavanju istih. To ime stvarale su decenijama stotine stručnjaka i radnika, ostavljajući iza sebe objekte koji su činili život lakšim i bogatijim.

Mehanizacija

Raspolažemo različitim mašinama za širok spektar građevinskih radova.

Search