NOVI SAD

Novi Sad je jedan od najrazvijenijih gradova u jugoistočnoj Evropi , na ključnim vodenim i kopnenim saobraćajnicama, prepoznat kao sigurno, zdravo i podsticajno mesto za život, rad i investiranje.Uspešan i efikasan administrativni centar Vojvodine, grad sa elektronskom lokalnom upravom koja podstiče i podržava razvoj savremene privrede.Lider u sektoru informacionih tehnologija, razvoja zdrave hrane i eko sektora, distribucije i logistike.Inkubator inovacija, moderan univerzitetski, turistički, sajamski i kongresni centar regiona, tradicijom bogat festivalski grad međunarodnog značaja.Stabilna, savremena i demokratična multinacionalna zajednica, grad s perspektivom i prepoznatljivim statusom dvosmernih urbanih vrata Evrope.

O nama

'VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' d.o.o. je danas u svetu građevinarstva ime renomiranog izvođača investicionih radova u oblasti izgradnje saobraćajnica, kao i održavanju istih. To ime stvarale su decenijama stotine stručnjaka i radnika, ostavljajući iza sebe objekte koji su činili život lakšim i bogatijim.

Mehanizacija

Raspolažemo različitim mašinama za širok spektar građevinskih radova.

Search