Zaposleni punkta u Kuli bave se poslovima redovnog i zimskog održavanja puteva na svom području, ali rade i na izgradnji i obnovi puteva. Putna mreža koju pokriva punkt Kula iznosi 47 kilometar magistralnih, 101 kilometar regionalnih puteva.

Br. Puta

Naziv deonice

Duž. u km

M-3

R.Krstur - Kula

11.4

M-3

Kula - Vrbas - Srbobran

23.2

M-22.1

Feketić - Srbobran

12.6

R-101

Sivac - Kula

16.8

R-104

Despotovo - Ravno Selo

8.1

R - 104

R.Selo - Zmajevo - E 75

10.7

R - 118

Feketić - Vrbas

11.4

R - 118

Vrbas - Savino Selo

11.5

R - 119

Lipar - Kula

10.0

R - 119

Kula - Savino Selo

10.8

R - 119

Savino Selo - Despotovo

5.9

R-127

Stepanovićevo - Zmajevo

2.54

R-127

Zmajevo - Vrbas

13.46

 

UKUPNO:

148.4

O nama

'VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' d.o.o. je danas u svetu građevinarstva ime renomiranog izvođača investicionih radova u oblasti izgradnje saobraćajnica, kao i održavanju istih. To ime stvarale su decenijama stotine stručnjaka i radnika, ostavljajući iza sebe objekte koji su činili život lakšim i bogatijim.

Mehanizacija

Raspolažemo različitim mašinama za širok spektar građevinskih radova.

Search