PUNKT PARAGOVO  

Punkt Paragovo

Tel:
021 / 462-931

Šef punkta
Zoran Ardalić

 

 

Zaposleni u Punktu Paragovo rade na zimskom održavanju magistralnih i regionalnih puteva. Putna mreža koju pokriva punkt Paragovo iznosi 25 kilometra magistralnih i 35 kilometra regionalnih puteva.

Br. Puta

Naziv deonice

Duž.u km

M-21

Petrovaradin - Venac

11.9

M-21

Paragovo -Venac (stara trasa)

5.0

M-21

Venac - Irig

8.0

R-107

Granica - Neštin - Rakovac

31.3

R-116

Raskrsnica R-107 do centra Sviloša

4.0

 

Ukupno:

60.20