ODRŽAVANJE PUTEVA

 

U nadležnosti preduzeća "Vojvodinaput" - "Bačkaput" a.d. nalazi se:

Vrsta puta

Duž. deon. u km.

POLUAUTOPUT E-75
sa pripadajućim petljama

49 . 98

AUTOPUT E-75
sa pripadajućim petljama

21 . 40

Ukupno:

71.38

Magistralnih puteva

283.40

Regionalnih puteva

458.70

Ukupno :

742.10

Punktovi iz kojih se obavlja redovno i zimskoodržavanje puteva su:

Zakonom o javnim putevima "Sl. Glasnik Republike Srbije" br. 101/05 od 21.11.2005. određeno je da se upravljanje državnim putevima poverava JP "Putevi Srbije" (ranije Republička direkcija za puteve), koje u skladu sa zakonom organizuje poslove održavanja, zaštite, korišćenja i razvoja puteva. Pod održavanjem državnog puta smatraju se radovi kojima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj vozila i čuvaju upotrebne i realne vrednosti puta.

Pored navedenog Zakona kojim je regulisano redovno održavanje puteva, a na osnovu Zakona o putevima donet je "Pravilnik o redovnom i pojačanom održavanju javnih puteva" kojim se detataljno uređuju sve vrste radova na redovnom i pojačanom održavanju i održavanju puteva u zimskom periodu (Zimska služba).

Pod održavanjem puteva u zimskom periodu podrazumeva se:

  • Organizacija zimske službe i vršenje poslova na obezbeđenju prohodnosti puteva u zimskom periodu (čišćenje snega, posipanje kolovoza solju i agregatima, odbacivanje snega iz useka i sa objekta i ostali poslovi koji obezbeđuju odvijanje saobraćaja u zimskom periodu).
  • I izvršavanje ostalih poslova potrebnih za obezbeđivanje prohodnosti puteva (ispuštanje vode sa kolovoza, održavanje kanala, održavanje saobraćajne signalizacije - stalne i privremene, popravka sigurnosnih ograda, krpljenje udarnih rupa, oštećenih bankina, uklanjanje blata sa kolovoza itd.).