RAZVOJNI PLANOVI  

 

Vrednosti

Vrednosti preduzeća "Vojvodinaput"-"Bačkaput" a.d. osnova su za uspešnu implementaciju poslovne politike u narednom periodu: prepoznatljivo ime, ugled i reference na realizaciji značajnih objekata i održavanja puteva, kadrovi sa iskustvom, razvijene tehnologije rada.

Vizija

Vizija "Vojvodinaput"-"Bačkaput" a.d. je dobro organizovan fleksibilan globalno orjentisan nacionalni sistem sa težnjom ka internacionalizaciji kroz grupaciju NIBENS.

Usmerenje "Vojvodinaput"-"Bačkaput" a.d. je ustanovljenje i stabilizovanje delatnosti društva a u drugom planu diversifikacija u oblastima poslovanja koje obezbeđuju kratkoročno i dugoročno zapošljavanje i profit, sa posebnim akcentom na rezultate poslovanja, dobrobit za akcionare, zaposlene i društvenu zajednicu.

Misija

Osnovno opredeljenje društva je da poboljša svoj nastup i poziciju na tržištu i to kroz:

 • Pružanje najkvalitetnijih usluga našim klijentima.
 • Prilagođavanje promenama kroz preduzetnički pristup, diversifikaciju, kontinualni razvoj u baznim i novim delatnostima, primenu savremenih tehnologija i inovativnih rešenja.
 • Ostvarivanje čvršće dugoročne saradnje sa našim klijentima, isporučiocima podizvođacima i ostalim učesnicima u realizaciji.
 • Obezbeđenje rezultata poslovanja i optimalnog profita na zadovoljstvo vlasnika, zaposlenih i klijenata.
 • Zadržavanje sadašnjih tržista na kojioma dobro poslujemo i osvajanje novih koja omogućavaju zapošljavanje i profitabilnost.
 • Obezbeđenje radne atmosfere i uslova za poboljšanje kreativnosti, preduzetništva, međusobnog poverenja, otvorenosti, timskog rada i veće zainteresovanosti zaposlenih za poslovni uspeh.
 • Motivisanje i stvaranje inovativnih i kreativnih kadrova sa značajnim doprinosom u svojoj struci i u poboljšanju poslovanja adekvatno nagrađenih i dugoročno vezanih za preduzeće.
 • Usavršavanje tehnologija rada putem:
  • "project management"-a kao imperativa u vođenju poslova,
  • upravljanje investicijama i razvojnim projektima,
  • sistem kvaliteta - sistem menadžmenta kvalitetom,
  • Uvođenje i usavršavanje integralnog i tehnološkog informacionog sistema,
  • Korišćenje savremenih tehnologija posebno iz oblasti "software"-a planiranje-kontrola-finansije-knjigovodstvo, etc..
  • Povećanje operativne efikasnosti poslovodnih funkcija.
 • Održavanje dobrog imidža i reputacije.
 • Pridržavanjem najviših standarda etike i integriteta,
 • Održavanjem naših fundametalnih vrednosti i konstantnosti opredeljenja,
 • Opravdanjem očekivanja naših klijenata i uvećanjem njihovog sopstvenog uspeha.

Slogan "Vojvodinaput"-"Bačkaput" a.d. Novi Sad : Lider u putogradnji Srbije

Dugoročni ciljevi

Osnovni dugoročni ciljevi "Vojvodinaput"-"Bačkaput" a.d. Novi Sad su:

 • Očuvanje integriteta i obezbeđenje daljeg razvoja poslovnog sistema,
 • Obezbeđenje kontinualnog razvoja baznih delatnosti i otvaranje novih profitabilnih delatnosti,
 • Ostvarenje veće zaposlenosti i racionalno korišćenje kapaciteta,
 • Jačanjem kadrovskog potencijala u skladu sa pravcima daljeg razvoja,
 • Obezbeđenje stabilne realizacije profita dividende i plata,
 • Povećanje imovine i vrednosti akcijskog kapitala "Vojvodinaput"-"Bačkaput" a.d. Novi Sad,
 • Jačanje korporativnih funkcija kroz sistem NIBENS-a,
 • Kontinualno sprovođenje racionalnosti u poslovanju sa aspekta troškova,
 • Iskorak na inostrana tržista radi obezbeđenja kontinualne zaposlenosti i privlačenja stranih partnera i investitora kroz sistem NIBENS-a,
 • Uspostavljanje potpune tržišne orjentacije i tržišnog načina privređivanja.

Strateški ciljevi

Povećane konkuretnosti i obima proizvodnje, unapređenje efikasnosti realizacije projekata, racionalizacija poslovanja, unapređenje Ijudskih resursa, modernizacija tehnologije rada, starteško povezivanje sa drugim kompanijama i institucijama, ućešće u koncesionim poslovima.