LOKALNI PUTEVI  

 

 


Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje

NAZIV PROJEKTA
INVESTITOR
LOKACIJA
PERIOD IZGRADNJE
Sanacija lokalnih puteva i ulica u naseljima opŠtine BaČka Palanka
JP "STANDARD"
BaČka Palanka
BAČKA PALANKA
2008
Sanacija i izgradnja lokalne putne mreže u OpŠtini Vrbas - put za provalije u Vrbasu
OPŠTINA VRBAS
VRBAS
2008
Rekonstrukcija puta Kucura-Zmajevo
OPŠTINA VRBAS
VRBAS
2008
Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica na teritoriji opŠtine Srbobran
OPŠTINA SRBOBRAN
SRBOBRAN
2008
Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica na teritoriji opŠtine Sremski Karlovci
OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI
SREMSKI KARLOVCI
2008
Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica na teritoriji opŠtine Kula
JP "ZAVOD ZA IZGRADNJU" Kula
KULA
2008

Sanacija kolovoza u Ožacima i presvlaČenje i pojaČano održavanje lokalnog puta L-410 Odžaci -BaČki GraČac

JKP "USLUGA"
Odžaci
ODŽACI
2008
Rehabilitacija puteva u opŠtini BaČki Petrovac - I faza
Direkcija za građ. zemljiŠte, putnu privredu i komunalne delatnosti opŠtine BaČki Petrovac

BAČKI PETROVAC
2008
Obezbeđenje prilaza magistralnim i regionalnim putevima na teritoriji opŠtine BeČej

JP "STANKOM-BEČEJ"
BeČej
BEČEJ
2007-2008
II Faza izgradnje saobraćajnica u naseljima opŠtine BaČ
JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE BAČ" BaČ
BAČ
2007-2008
Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica na teritoriji opŠtine Irig

OPŠTINA IRIG
IRIG
2007-2008
Sanacija saobraćajnica na teritoriji opŠtine Titel

JP "PROSTOR"
Titel
TITEL
2007-2008
Izvođenje radova na obezbeđenju prilaza magistralnim i regionalnim putevima na teritoriji opŠtine BeČej

JP "STANKOM-BEČEJ"
BeČej
BEČEJ
2007
Izgradnja i sanacija lokalnih puteva i ulica u naseljima opŠtine BaČka Palanka

JP "STANDARD"
BaČka Palanka
BAČKA PALANKA
2007
Izgradnja i rekonstrukcija puteva u naseljima Pivnice i SilbaŠ

JP "STANDARD"
BaČka Palanka
PIVNICE I SILBAŠ
2007
Izgradnja i sanacija puteva i ulica na teritoriji opŠtine BaČka Palanka

JP "STANDARD"
BaČka Palanka
BAČKA PALANKA
2007
Izgradnja i sanacija puteva na teritoriji opŠtine BaČki Petrovac
Direkcija za građ. zemljiŠte, putnu privredu i komunalne delatnosti opŠtine B.Petrovac

BAČKI PETROVAC
2007
Sanacija i izgradnja lokalne putne mreže u gradu Vrbasu i naseljenim mestima OpŠtine Vrbas

JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU"
Vrbas
VRBAS
2007
Rekonstrukcija lokalnog puta Drenovac-Čevrntija u dužini od 7,00km na teritoriji opŠtine Šabac

DIREKCIJA ZA PUTEVE OPŠTINE ŠABAC
Šabac
ŠABAC
2007
Izgradnja pristupnog puta za manastir u Kaću

"VOJVODINAPUT" AD
Novi Sad
KAĆ
2007
PresvlaČenje deonice kolovoza B.Brestovac-B.GraČac lokalnog puta L-410

JKP "USLUGA"
Odžaci
BAČKI BRESTOVAC
2007
Izgradnja i sanacija lokalnih puteva i ulica na teritoriji opŠtine Titel

JP "PROSTOR"
Titel
TITEL
2007
Izgradnja i sanacija lokalnih puteva i ulica u naseljima opŠtine BaČka Palanka

JP "STANDARD"
BaČka Palanka
BAČKA PALANKA
2006
Izgradnja i sanacija lokalnih puteva i ulica na teritoriji opŠtine Vrbas
JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU"
Vrbas

VRBAS
2006
Izgradnja lokalnih puteva u Srbobranu, ulica Novosadski put i ulica BeČejska
JP "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE SRBOBRAN"
Srbobran
SRBOBRAN
2006
Izgradnja i sanacija lokalnih puteva na teritoriji opŠtine BeČej

JP "STANKOM-BEČEJ"
BeČej
BEČEJ
2006
Izvođenje radova na obezbeđenju prilaza magistralnim i regionalnim putevima na teritoriji opŠtine BeČej

JP "STANKOM-BEČEJ"
BeČej
BEČEJ
2006
Rekonstrukcija lokalnog puta
Gložan-BaČki Petrovac
JP "PUTEVI SRBIJE" Beograd
"VOJVODINAPUT" Novi Sad
BAČKI PETROVAC
2004-2006
Rehabilitacija lokalnog puta L-2 i sanacija ulica u naseljima opŠtine BaČka Palanka
JP "STANDARD" BAČKA PALANKA - REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PUTEVE

BAČKA PALANKA
2004
Rekonstrukcija kolovoza na lokalnom putu Vilovo-Gardinovci
JP "PROSTOR" TITEL - REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PUTEVE

TITEL
2004
Izrada saobraćajnica Čeone naplatne stanice Sirig
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PUTEVE BEOGRAD

SIRIG
2003-2004
Rekonstrukcija kolovoza na Temerinskom putu u Novom Sadu
JP "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA" N.SAD/ JKP "PUT" NOVI SAD
2003-2004
Rekonstrukcija puta Budisava - Kovlj
REPUBL. DIREKCIJA ZA PUTEVE JP ZIG NOVI SAD

KOVILJ
2002
Rekonstrukcija puteva u Gospođincima
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA PUTEVE BEOGRAD

GOSPOĐINCI
2001-2002