AUTOPUT  

 

E-75

  • Izgradnja autoputa na deonici Horgoš-Novi Sad u dužini 10 km, 2009.
  • Izgradnja leve trake autoputa E-75, na deonici Novi Sad-Beška, u dužini 15km, 2000-2001.
  • Izgradnja desne trake autoputa E-75, deonica Državna granica - Bačka Topola u dužini od 25km
  • Izgradnja desne trake autoputa E-75, deonica Bačka Topola-Feketić u dužini od 40km i izgradnja petlji Feketić i Bačka Topola, 1997.