MEHANIZACIJA

 

KAPACITETI-
RASPOLOŽIVA MEHANIZACIJA

Naziv Broj
Finišeri
6
Buldozeri
11
UTOVARIVAČI NA TOČKOVIMA
10
HIDRAULIČNI BAGERI
5
ROVOKOPAČ-UTOVARIVAČ
4
MOTOR GREDERI
7
MAŠINE ZA SABIJANJE TLA - VALJANJEM, VIBRACIJOM I OSCILOVANJEM
30
VIBRO ŽABE, PLOČE, ROTO FREZE, KOMPAKTORI,RAZASTIRAČI CEMENTA
7
GLODALICE ZA ASFALT
3
MAŠINE ZA SEČENJE ASFALTA
5
UREDJAJI ZA LIVENI ASFALT
2
MAŠINE ZA SEČENJE RASTINJA PORED PUTA
24
PLUGOVI ZA SNEG
40
OPREMA ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE
37