BAZE  

 

ASFALTNE I BETONSKE BAZE

''VOJVODINAPUT''-''BAČKAPUT'' ima 3 asfaltne baze:

U Ledincima tip WIBAU kapaciteta 200 t/h

U Srbobranu tip MARINI kapaciteta 80 t/s i tip GRADIS 45 t/h.

Baze su u mogućnosti da proizvedu sve vrste asfaltnih mešavina u skladu sa projektom i zahtevima investitiora.

Betonske baze su instalisane u Srbobranu tipa PROGRES kapaciteta 24 m3/h i 60 m3/h.

.