KADROVSKA STRUKTURA   

Kontakti:
Jovana Đorđevića 2
Novi Sad

tel:
+381 21 557 095
fax:
+381 21 456 991

Generalni direktor:
Dragan Jakovljević

Sekretarijat

 


Kadrovsku strukturu AD Vojvodinaput-Bačkaput čini veoma srtučan, kvalitetan i iznad svega iskusan kadar. Kvalifikacionu strukturu čine diplomirani inženjeri građevinske, mašinske i elektrotehničke struke, inženjeri raznih struka, ekonomisti, pravnici, informatičari, kao i veliki broj zaposlenih sa srednjom stručnom spremom. Veoma je bitno pomenuti i iskusne rukovaoce građevinskom mehanizacijom i opremom, vozače, kao i specijalizovane ra
dnike - putare, asfaltere i sl.

SSS
KVALIFIKACIONA SPECIJALNOST
BROJ ZAPOSLENIH
VII VSS DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER
14
VII VSS DIPLOMIRANI EKONOMISTA
7
VII
VSS
DIPLOMIRANI I NŽENJER MENADŽMENTA
2
VII
VSS
DIPLOMIRANI I NŽENJER ZŽS
1
VII
VSS
DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE
1
VII
VSS
DIPLOMIRANI INŽENJER GEODEZIJE
1
VII
VSS
DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŽENJER
5
VII
VSS
DIPLOMIRANI PRAVNIK
2
VI
VS
GRAĐEVINSKI INŽENJER
1
VI
VS
MAŠINSKI INŽENJER
3
VI
VS
INŽENJER ORGANIZACIJE
1
VI
VS
EKONOMISTA
4
VI
VS
PRAVNIK
1
VI
VS
VIŠI STRUČNI RADNIK
2
V
VKV
VOZAČ
2
V
VKV
AUTOMEHANIČAR
1
V
VKV
ELEKTRIČAR
1
IV
SSS
GRAĐEVINSKI TEHNIČAR
27
IV
SSS
TEHNIČAR GEODEZIJE
2
IV
SSS
MAŠINSKI TEHNIČAR
6
IV
SSS
OSTALI
12
III
KV
RUKOVAOC GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA
48
III
KV
VOZAČ
42
III
KV
GRAĐEVINSKI LABORANT
1
III
KV
RADNIK MAŠINSKE STRUKE
37
III
KV
OSTALI
19
II
PK
ASFLATER/PUTAR
27
II
PK
RUKOVAOC GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA
6
II
PK
VOZAČ
2
II
PK
OSTALI
7
I
NK
ASFLATER/PUTAR/KALDRMAR

57

I
NK
RUKOVAOC GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA
9
I
NK
VOZAČ
8
I
NK
OSTALI
26
UKUPNO
436


Sertifikovani stručnjaci sa ličnim licencama

  Diplomirani građevinski inženjer 8
BR. Ime i prezime LICENCA BROJ
1
Kaluđerović Buhmiler Maja 412D94709,411D94609
2
Dragan Jakovljević 415A84206,412A83906
3
Dragan Ugrin 411382603,412D10108,
415D10608
4
Đuro Rodić 812070607
5
Nikola Lukić 372 2857 03