DELATNOST  


Kontakti:

Sekretarijat

Marketing

Informacioni sistem

IMS

OSNOVNA DELATNOST JE IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA NISKOGRADNJE

Pretežna delatnost ''VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' a.d. je izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena. Društvo obavlja i druge poslove dozvoljene zakonom.

U okviru delatnosi ''VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' a.d. se bavi:

  • rekonstrukcijom i izgradnjom saobraćajnih objekata niskogradnje (puteva , ulica , parkinga, platoa, gradskih trgova, pista, sportskih terena i sl.);
  • proizvodnjom i ugradnjom asfalta ;
  • redovnim i zimskim održavanjem puteva ;
  • projektovanjem saobraćajnih objekata niskogradnje (izrada glavnih i izvođačkih projekata , projekata izvedenog stanja).

Prema potrebi ''VOJVODINAPUT'' - ''BAČKAPUT'' a.d. takođe obavlja i sledeće poslove :

  • proizvodnja i ugradnja betona ;
  • iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo;
  • prevoz robe u drumskom saobraćaju;
  • trgovina i slično .